Werk.nl

Wat een ellende, werk.nl was afgelopen week weer eens onbereikbaar. Als er een prijs voor zou zijn dan ken ik hem bij deze toe: werk.nl is de meest waardeloze website van het land.

storing werk.nl

Het is toch te gek voor woorden, een website van de overheid die men als werkloze verplicht is om te bezoeken teneinde de werkmap bij te werken en die vervolgens meer niet als wel raadpleegbaar is. Deze week was het dus weer een aantal keren raak. De nietsvermoedende – maar ondertussen enigszins wantrouwende – plichtbewuste werkzoekende wilt inloggen op werk.nl maar wordt direct geconfronteerd met de mededeling dat de site niet bereikbaar is. Een bijkomend vervelend aspect van deze disfunctionaliteit is dat de uitkeringsinstantie sancties kan uitdelen indien de uitkeringsgerechtigden niet tijdig hun sollicitatie-activiteiten hebben doorgegeven. Al met al een vreemde zaak en in mijn ogen volstrekt onacceptabel.

Als een commercieel bedrijf dit flikt dan lopen de klanten weg maar in dit geval is er geen alternatief. Ondertussen kost de website de overheid – lees de burger – zo’n 250 miljoen per jaar en toch lukt het de knappe koppen van het UWV niet om een stabiel portaal in de lucht te krijgen.

Belachelijk!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *